Aksjeleilighet


En aksjeleilighet er en leilighet i en bygård som er organisert i et boligaksjeselskap.

Aksjeleiligheter var vanlig i mellomkrigstiden. I dag er det ikke lenger lov å stifte nye boligaksjeselskap. Boligaksjeselskapene er en slags forløper til borettslagene, men det fins likevel fortsatt en del aksjeleiligheter.

Kjøp av aksjeleilighet

Kjøper man en aksjeleilighet kjøper man en aksjer av boligaksjeselskapet. Denne aksjen er tilknyttet en leilighet. Du får da en rett til å bo og bruke den aktuelle leiligheten samtidig som du blir medeier i boligaksjeselskapet.

Ved kjøp av aksjeleilighet slipper du å betale dokumentavgift. Dokumentavgift er en avgift til staten som tilsvarer 2,5 % av salgssummen. Kjøper du en leilighet til 6 millioner betyr det en besparelse på 150 000 kroner. Du slipper å betale dokumentavgift på grunn av at en aksjeleilighet ikke overføres fra hjemmel til fast eiendom.

Leie ut aksjeleilighet

Det er som regel begrensinger på utleie av aksjeleiligheter. Utgangspunktet er at du må ha bodd i leiligheten selv i minst ett av de to siste årene før du kan leie ut leiligheten. I tillegg kan det fremgå ytterligere begrensinger av vedtektene. Boligaksjeselskapet sitt styre må også ofte godkjenne utleieforholdet. Før du kjøper en aksjeleilighet bør du derfor gjennomgå vedtektene nøye.

Osloadvokatene – Skal du leie ut en andelsleilighet?

Osloadvokatene – Skal du leie ut en andelsleilighet?

Skal du leie ut en andelsleilighet er det regler du må forholde deg til. Utgangspunktet er at du kan leie ut din leilighet i inntil 30 dager i året.

osloadvokatene.no/eiendom/utleiebolig/leie-ut-andelsleilighet-borettslagsleilighet-borettslag-utleie/

Sjekk vedtektene

Kjøper du en aksjeleilighet er det lurt å sette seg inn i vedtektene. Det kan for eksempel stå der at det ikke er lov med husdyr. Det kan også forekomme begrensinger i for eksempel utleie, eller hva slags vedlikeholdsarbeid som er lov å utføre.

Står du ovenfor en tvist om en aksjeleilighet?

Ta kontakt med Osloadvokatene. Vi har lang og bred erfaring innenfor fagområdet. Vi kan bistå både aksjeeiere, og styret ved tvist.

Ta kontakt for en uforpliktende vurdering av din sak. Advokatutgifter løper ikke før vi er enige om oppdrag.