Overføre bolig som gave til kona på dødsleiet?


Et særkullsbarn tok kontakt med Osloadvokatene i forbindelse med arveoppgjøret etter hans far.

Ga boligen i gave til hustruen

Kort tid før faren døde hadde faren opprettet et testament som reduserte sønnens arv til lovens minimum, som er 2/3 av boet. Resten skulle til den nye hustruen. Dette var dessverre ikke alt far hadde gjort på dødsleiet. Han hadde i tillegg overført eiendommen til kona i gave med klausul om at det var hennes særeie. Når arven så skulle oppgjøres, var nok planen at det skulle være så lite som mulig i boet fordi hustruen beholdt de største verdiene udelt.
Pliktdelsarven på 2/3 av boet blir da svært liten.

Hustruen aksepterte sønnens krav

Advokat Horn i Osloadvokatene tok saken og etter kort tid aksepterte hustruen at sønnen hadde krav på 1 000 000,-.

Dette er en type sak Osloadvokatene ofte ser. En del som gifter seg på nytt ønsker å sikre ny ektefelle og nytt barn på bekostning av de første barnas lovmessige arverett. I forsøk på å omgå arvereglene settes eiendommen i ektefellens navn som gave og gjøres til særeie.

Det er flere grunner til at dette ikke er greit

De viktigste grunnene er:
1. Gaver mellom ektefeller krever ektepakts form for å være gyldige.
Har man bare overført hjemmelen vil gave-overføringen være ugyldig. Særeie kan man bare avtale for det man eier slik at særeiet vil dermed heller ikke gjelde.

2. Er gaven gitt med døden for øyet, og aldri vil få realitet for giver, kan gaven bli ansett for å være en dødsdisposisjon som krever testaments form. Slike gaver kan kreves omstøtt av arvingene; det vil si tilbakeført til boet.

Det kan være gode grunner til at man ønsker å sikre sin ektefelle rett til å bli boende i boligen.
Det er mange måter dette kan løses på, uten at det er nødvendig å frata særkullsbarna all arv. Ta heller kontakt med advokat som kan arv.

Relaterte saker:

Når samboer faller fra, kan jeg bli boende?
Skjevdelingskrav i arveoppgjør
Kan jeg gi bort fast eiendom når jeg sitter i uskiftet bo?