Osloadvokatene vant saken - megler hadde oppgitt feil areal på eiendommen


Hva gjør du dersom den nykjøpte eiendommen din viser seg å ikke ha samme areal som det var oppgitt i salgsoppgaven? Osloadvokatene vant nylig en sak hvor vår klient opplevde nettopp dette.

Etter at vår klient hadde kjøpt en enebolig oppdaget kjøperen at eiendommen var mindre enn det som stod i kontrakten. Eiendommen var oppgitt til å være 2 106 kvadratmeter, men var i virkeligheten bare 1 400 kvadratmeter. Kjøperen mente at selgers megler hadde brutt sin undersøkelses- og opplysningsplikt ved å ikke informere om dette forholdet og megler hadde dermed opptrådt erstatningsbetingende uaktsomt.

Kjøper tok kontakt med advokat Siri Kallum-Vestby ved Osloadvokatene for bistand i saken. Advokat Kallum-Vestby tok saken inn for Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester. Megleren bestred at de hadde opptrådt erstatningsbetingende uaktsomt.

Plikt til å gi opplysninger

Eiendomsmeglere plikter å gi kjøperen opplysninger som kjøperen » har grunn til å regne med å få» og som «kan få betydning for handelen», jf. eiendomsmeglingsloven § 6-7 første ledd. Megler plikter videre å gi kjøper en «skriftlig oppgave» som minst inneholder blant annet «tinglyste forpliktelser» og «grunnarealer», jf. eiendomsmeglingsloven § 6-7 andre ledd nr.3 og nr.5.

Dersom megleren uaktsomt har brutt retningslinjene vil meglerselskapet har opptrådt erstatningsbetingende uaktsomt, jf. skadeserstatningsloven § 2-1.

Advokat Kallum-Vestby anførte at megleren hadde avdekket eiendommens riktige areal dersom megleren hadde studert matrikkelen grundigere og bestilt utskrift av en skyldelingsforretning som var tatt ut på eiendommen. Videre viste advokat Kallum-Vestby til at naboen hadde fortalt megler om den riktige tomtestørrelsen, noe megler var lite interessert i.

Salgsoppgaven

I salgsoppgaven stod det at tomtens areal var på 2 106 kvadratmeter. Megler hadde innhentet informasjon fra kommunen. I denne informasjonen stod det at «beregnet areal» var 2 100 kvadratmeter, mens «oppgitt areal» var 1 400 kvadratmeter.

Også i matrikkelrapporten var det opplyst om to ulike arealstørrelser. Her var det også informert om en skylddelingsforretning. Megleren hevdet at det ikke lot seg gjøre å hente ut skylddelingsforretningen. Nemnda viste til at megler da skulle ha opplyst om det var usikkerhet knyttet til eiendommens areal i salgsoppgaven.

Nemnda fant derfor at megleren hadde butt sin undersøkelses- og opplysningsplikt.

Uaktsomt

Nemnda konkluderte med at megleren hadde opptrådt erstatningsbetingende uaktsomt. Et av vilkårene for erstatningsansvar hos megleren var dermed oppfylt, jf. skadeserstatningsloven § 2-1 første ledd.

Har du en lignende sak?

Ta kontakt med Osloadvokatene. Vi har lang og bred erfaring med kjøp av eiendommer.

Hos Osloadvokatene undersøker vi alltid om du har krav på dine advokatkostnader skal dekker gjennom din forsikring, og det påløper ingen utgifter før vi er enige om et oppdrag.

Ta kontakt i dag for en uforpliktende evaluering av din sak.