Andelsleilighet


Andelsleiligheter blir også kalt borettslagsleiligheter. En andelsleilighet er en leilighet som er knyttet til en andel i et borettslag. Alle som bor på eiendommen er andelseiere i borettslaget. Er man andelseier har man rett og plikt til å bruke den leiligheten andelen er knyttet til.

Fordeler med andelsleiligheter

Kjøper du en andelsleilighet slipper du å betale dokumentavgift. Dette slipper du på grunn av kjøpet ikke innebærer en overføring av hjemmel til fast eiendom. Dokumentavgiften utgjør 2,5 % av kjøpesummen. En selveierleilighet til 3 millioner kroner vil dermed føre med seg en dokumentavgift på 75 000 kroner. Dokumentavgiften utgjør en vesentlig del av totalkostnadene, og for mange vil det derfor være fristende å heller kjøpe en andelsleilighet.

Ved kjøp av andelsleilighet er også kommunale avgifter og eiendomsskatt bakt inn i felleskostnadene. Er økonomien i borettslaget god har du som andelseier dermed stor trygghet. Du er som regel kun ansvarlig for innvendig vedlikehold.

En annen positiv side ved andelsleiligheter er at beslutningsprosessene ofte er enklere og går fortere i borettslag sammenlignet med et sameie. Dette på grunn av beslutninger om renovering og andre utbedringer ofte fattes i et borettslagsstyre.

Ting å huske på

Som hovedregel kan bare de som bor eller skal bo i en andelsleilighet eie en andel i borettslaget.

Har du tenkt til å kjøpe en andelsleilighet er det lurt å sette seg inn i vedtektene i det aktuelle borettslaget. Ved kjøp og salg av andelsleiligheter kan det foreligge vedtekter om forkjøpsrett og godkjennelse av ny eier. Det kan også foreligge ulike bestemmelser knyttet til dyrehold eller andre ting som påvirker din bosituasjon.

Du bør også få oversikt over fellesgjeld og fellesutgifter, og sørge får at du har råd til å betale disse når du kjøper en andelsleilighet.

Kjøper du en andelsleilighet er det flere regler som gjelder hvis du ønsker å leie den ut. Du kan i utgangspunktet leie den ut i inntil 30 dager i året. Ønsker du å leie den ut mer enn 30 dager må du søke om godkjennelse fra styret.

Osloadvokatene – Skal du leie ut en andelsleilighet?

Osloadvokatene – Skal du leie ut en andelsleilighet?

Skal du leie ut en andelsleilighet er det regler du må forholde deg til. Utgangspunktet er at du kan leie ut din leilighet i inntil 30 dager i året.

osloadvokatene.no/eiendom/utleiebolig/leie-ut-andelsleilighet-borettslagsleilighet-borettslag-utleie/

Forskjellen mellom andelsleiligheter og eierseksjon

En eierseksjon er en selveierleilighet i et sameie. I eierseksjonssameier er utgangspunktet motsatt av andelsleiligheter. Da foreligger det ingen krav om at den som eier leiligheten må bo der. I eierseksjonssameier kan dermed eierne i utgangspunktet leie ut leilighetene slik de ønsker. Det kan imidlertid foreligge vedtektsfestede begrensinger om for eksempel at en leietaker skal godkjennes av styret.

I eierseksjonssameier kan man som regel selge og pantsette leiligheten slik man vil. Det er dermed i utgangspunktet større frihet når man eier en eierseksjonsleilighet enn en andelsleilighet.

Ved kjøp av andelsleiligheter slipper man dokumentavgiften. Denne må du betale ved kjøp av eierseksjonsleilighet.

En del tror det kun er fellesgjeld i borettslag, dette er feil selv om det sjeldnere tas opp fellesgjeld i sameier. I forhold til fellesutgifter betaler man også ofte dette i et sameie. Den er derimot ofte lavere enn i et borettslag, fordi du selv er ansvarlig for kommunale avgifter, vedlikeholdskostnader og husforsikring.

Advokatutgifter

I slike saken kan du ha rettshjelpsdekning gjennom din innboforsikring på opptil 100 000 kr. Vi undersøker alltid dine muligheter for å få advokatutgifter dekket.

Advokatutgifter løper ikke før vi er enige om oppdrag.

Står du ovenfor en tvist med et borettslag eller et sameie?

Ta kontakt med oss i Osloadvokatene. Vi har lang og bred erfaring på fagområdet. Kontakt oss for en uforpliktende vurdering av din sak.