Profil


Advokat Siri Kallum-Vestby er tilknyttet Osloadvokatenes kontor i Tønsberg. 

Advokat Siri Kallum-Vestby har særlig erfaring innen fast eiendom, herunder tomtefeste, salg av eiendom og saker etter plan- og bygningsloven. Hun har også mange års erfaring innen arbeidsrett, skifteoppgjør og arverett.

Få rask hjelp
av en advokat


Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – Helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ringe deg i løpet av dagen.