Mariann Næss

Advokat/partner

Profil


Mariann Næss er fast advokat og partner hos Osloadvokatene. Hun er leder for vår kontraktsrettsavdeling hvor alminnelig avtalerett, kjøpsrett, pengekrav og arbeidsrett inngår.  Mariann har betydelig prosedyreerfaring innenfor flere fagområder samt i forhandlinger om minnelige løsninger både i og utenfor domstolene.

Mariann innehar høy faglig kompetanse innenfor de fagområder hun bistår. Mariann er opptatt av faglig kompetanse, engasjement, god service og et godt resultat i de saker hun bistår i.  Gjennom mange år har hun bygget opp solid kunnskap som gjør henne til en svært dyktig advokat, og som gjør at hun over flere år har blitt benyttet som fast advokat og rådgiver for enkelte av våre klienter.

Mariann har allsidig erfaring og en breddeforståelse som ikke alle advokater har. Hun evner å se saken fra flere sider og har ved flere anledninger bidratt til å finne frem til minnelige løsninger i saker som i utgangspunktet har fremstått som helt "fastlåste". I de siste årene har Mariann spesialisert seg innenfor arbeidsrett hvor hun har bistått både arbeidstaker og arbeidsgivere i spørsmål knyttet til blant annet ansettelser, utforming av arbeidskontrakter, personalkonflikter, varslingsaker, konkurranseklausuler, arbeidstid/overtid, oppsigelse, avskjed, nedbemanning og omstillingsprosesser.

Mariann har i tillegg svært omfattende erfaring  fra kjøpsrettens område. I tillegg til arbeidsrett og kjøpsrett, har Mariann håndtert et betydelig antall saker innenfor områdene selskapsrett, fast eiendom og pengekrav.

 

Få rask hjelp
av en advokat


Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – Helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ringe deg i løpet av dagen.