Kristoffer Dalvang

Advokat/partner
Last ned vCard

Profil


Advokat Kristoffer Dalvang er partner hos Osloadvokatene.

Advokat Kristoffer Dalvang arbeider hovedsakelig med problemstillinger innenfor kontraktsrett, herunder kjøpsrett, pengekrav, arbeidsrett og andre kontraktbaserte tvister. Advokat Dalvang er fra tidligere av spesialisert på økonomiske oppgjør mellom ektefeller og samboere og bistår også innenfor dette særlige saksfeltet. I sitt virke søker han den beste helhetlige løsningen for sine klienter, i forståelsen av at livssituasjon før øvrig spiller inn på hva som er klientens beste resultat – i tillegg til de faglige juridiske vurderinger.

Advokat Dalvang arbeider også med saker som har med ID-tyverier å gjøre. Han har fordypningsfag innen det immaterielle regelverket, noe som kan komme godt med i saker hvor ID-tyveriet inkluderer urettmessig bildebruk mv.

Få rask hjelp
av en advokat


Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – Helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ringe deg i løpet av dagen.

Send henvendelse

Kontaktskjema