Profil


Kristian Berge har spesialfag innen trygderett og barnerett og jobber med mange ulike rettsområder.

Kristian Berge er en advokat som interesserer seg for personskadeerstatning og familierett. Han har hatt mange saker mot barnevernet i både fylkesnemnda og tingretten. Berge engasjerer seg også for saker om forbrukerjus og avhending.

Han har videre omfattende erfaring innen saker som gjelder forvaltningsrett og NAV.

Det er ikke uten grunn at jeg har brukt advokat Kristian Berge ved tre anledninger

Få rask hjelp
av en advokat


Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – Helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ringe deg i løpet av dagen.

Send henvendelse

Kontaktskjema