Hilde Weik Kortner

Advokat

Profil


Hilde Weik Kortner er tilknyttet Osloadvokatenes kontor i Tønsberg.

Hilde Weik Kortner har lang erfaring innen arbeidsrett. Hun har jobbet i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) hvor hun har bistått direktoratet og underliggende virksomheter (om lag 6000 ansatte) innen hele det arbeidsrettslige området. Hun har mye erfaring ved omstillingsprosesser og oppsigelser.

Kortner har videre jobbet flere år med familierett og var blant annet fagansvarlig for ekteskapsområdet og kontaktperson overfor Barne- og familiedepartementet. Hun har jobbet mye med kontraktsrett, erstatningsrett, eiendomsrett og familierett, og har bistått regjeringsadvokaten ved søksmål mot Barne- og familiedepartementet.

Hun har også jobbet mye med erstatningsrett og billighetserstatning. Hun har jobbet i NAV og kan reglene for uførepensjon, yrkesskade og menerstatning godt.

Kortner har dessuten jobbet mange år med offentlige anskaffelser og påtar seg gjerne oppdrag i forbindelse med offentlige anskaffelser.

Hilde Weik Kortner har dessuten skrevet en artikkel som er publisert i Kritisk juss om "Tvangsadopsjon - etter inkorporering av EMK og FNs barnekonvensjon".

Få rask hjelp
av en advokat


Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – Helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ringe deg i løpet av dagen.