Cathrine Rieber-Mohn

Advokat

Profil


Advokat Cathrine Rieber-Mohn er svært hyggelig og imøtegående. Fikk meg til å føle meg trygg

Advokat Cathrine Rieber-Mohn er ekspert på familierett. Hun arbeider både med saker som omhandler foreldretvister, herunder fast bosted, samvær og foreldreansvar, samt barneverssaker og økonomiske oppgjør etter samlivsbrudd.

Barneretten er ikke noe enkelt rettsområde og slike saker krever en dyktig advokat. Selv om hensynet til barnets beste skal være styrende i slike saker har en dyktig advokat mange muligheter til å få frem dine argumenter. Advokat Rieber-Mohn har lang erfaring og er blitt ekspert på slike saker.

Rieber-Mohn har også vunnet en rekke saker hvor barnevernet har forsøkt å ta omsorgen fra foreldrene, og har bred erfaring i slike saker.

Advokat Rieber-Mohn jobber også med økonomiske oppgjør ved skilsmisse og samlivsbrudd . Hun er dyktig på beregninger av boslodd og gjennomføring av skifteoppgjør. Hun har god erfaring med tvisteløsning og prosederer jevnlig for retten.

Få rask hjelp
av en advokat


Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – Helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ringe deg i løpet av dagen.