Børge Ongstad

Advokat/partner

Profil


Advokat Børge Ongstad er partner hos Osloadvokatene. Han har omfattende erfaring fra domstolene og har jobbet som advokat i 20 år.

Advokat Børge Ongstad gikk ut av Universitetet i Oslo med svært god juridicum. Han var spesielt interessert i forsikringsrett og valgte derfor å jobbe i Gjensidige etter studiet. Her jobbet han med personskaderett og andre typer forsikringsspørsmål. Han gikk over til Osloadvokatene og startet her sin advokatkarriere. Etter 10 år her bestemte han seg for å forsøke litt annet, men er nå kommet hjem til Osloadvokatene igjen.

Advokat Børge Ongstad har interesse for saker som handler om personskader og er en av de i Norge som er best innen denne type saker. Han har også jobbet mye med saker som gjelder eiendomsrett og kjøpsrett/pengekrav. Han har videre omfattende erfaring innen forvaltningsrett og saker som gjelder NAV.

 

Få rask hjelp
av en advokat


Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – Helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ringe deg i løpet av dagen.

Send henvendelse

Kontaktskjema